§ 3 Kutsutaksiliikenteen jatkaminen Muonion kk-Kolarin rautatieasema

Lataa 

MUODno-2021-543

Päätöspäivämäärä

26.10.2022

Päätöksen tekijä

Luonnonvarapäällikkö

Päätöksen peruste

Tarjouspyynnössä on määritetty  valintaperusteeksi  tarjouspyynnön ehdot täyttävä hinnaltaan edullisin tarjous.  Jätetyt tarjoukset muutoin olivat yhteismitallisia  ja  hyväksymiskelpoisia.

 

Kuvaus

Muonion kunnan hankintana  ja  Lapin Ely-keskuksen kautta haettavan  valtion tukeman kutsutaksiliikenteen  Muonion kk - Kolarin rautatieaseman - Muonion kk  voimassaoleva viranhaltijapäätöksellä tehty hankinta päättyy  31.10.2022.   Palvelun jatkamiseksi  Muonion kunta käynnisti tarjouspyyntömenettelyn  8.10.2022-24.10.2022  tarjousten saamiseksi tähän liikennöintiin   ajalle  1.11.2022-28.2.2023  ja optiot  ajalle 1.3.-30.6.2023.  Optiokuukaudet aktivoidaan käyttöön  mikäli  helmikuun loppuun mennessä ei Markkinaoikeuden tai  Muonion kunnan hallintokuntien päätöksistä muuta johdu.

Tarjouspyyntömenettely toteutettiin julkisen pienhankinnan tarjouspyyntömenettelynä  sähköisen  Cloudia- valtakunnallisen tarjouspalvelujärjestelmän kautta.  

Määräaikaan mennessä  24.10.2022  klo  16.00  järjestelmään jätettiin  kaksi  hyväksymiskelpoista tarjousta.   Suoraan kunnan hallintokunnille tai kirjaamoon ei jätetty tarjouksia.   Tarjoukset avattiin  25.10.2022  klo  9.00  kunnan elinvoimajohtaja  Jussi-Pekka Tammilehdon  ja  luonnonvarapäällikkö  Heikki Kauppisen toimesta.  Avauspöytäkirja  nro 417862  tämä päätöksen liitteenä.

Tarjouksen jättivät:

-   Xapes Oy.  Tarjoajan ilmoittama liikennöinnin nettohinta  90,00 eur/ajokerta.

-   OutaService Oy.   Tarjoajan ilmoittama nettohinta  94,90 eur/ajokerta.

 

Päätös

Tarjouspyyntömenettelyssä  tarkoitetun  tuetun kutsutaksiliikenteen palveluntuottajaksi valitaan  Xapes Oy.   Tilaajan ja tuottajan välinen liikennöintisopimus on voimassa  1.11.2022 - 28.2.2023,  ja sitä jatketaan optiokaudelle  1.3.-30.6.2023  mikäli  Markkinaoikeuden  tai  Muonion kunnan hallintokuntien päätöksistä ennen helmikuuta 2023  ei muuta johdu.

Allekirjoitus

Heikki Kauppinen,   luonnonvarapäällikkö 

Organisaatiotieto

Muonion kunta