§ 1 Kutsutaksliikenteen jatkaminen

Lataa 

MUODno-2021-543

Päätöspäivämäärä

4.8.2022

Päätöksen tekijä

Luonnonvarapäällikkö

Päätöksen peruste

Jatketaan liikennöitsijän ja Muonion kunnan välistä liikennöintisopimusta kutsutaksitoiminnasta Kolarin rautatieasemalle  ja  rautatieasemalta Muonioon,  31.7.2022 päättyvän sopimuskauden jälkeen.

Kyseisen liikennöintiyhteyden osalta on järjestetty tarjouspyyntömenettely kesäkuussa 2022,  tarjouksista jätettyjen oikaisuvaatimus (Muonion kunta)  sekä  valituksen (Markkinaoikeus) johdosta tarjouspyyntömenettelyn perusteella tehtyä päätöstä  liikennöintisopimuksen sitovasta sopimuksesta ajalle  1.8.2022 – 31.12.2024 + optiovuodelle 2025  ei tällä hetkellä ole mahdollista tehdä.  Kuitenkin palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi syyskaudelle 2022  sekä  palveluista jaetun yleisen informaation ja  -sopimusten  ylläpitämiseksi  on  välttämätöntä jatkaa liikennöintisopimusta  niin pitkäksi aikaa, että  em.  oikaisuvaatimus  sekä  vastinepyyntö  ja  mahdolliset jatkoselvitykset on voitu asianmukaisesti käsitellä.

Kuvaus

Kutsutaksiliikenteen jatkaminen  1.8.-31.12.2022  Muonio-Kolarin rautatieasema-Muonio  aiemmin palvelua toteuttaneen liikennöitsijän  Taksi Hietala Oy:n kanssa.

Päätös

Jatketaan  kohdereitin kattavaa  kutsutaksiliikennepalvelua  Muonion kunnan ja Taksi Hietala Oy:n välisenä sopimuksena 1.8.-31.12.2022 tarjouspyynnön 402593/Kutsutaksiliikenteen liikennöinti  tarjousten mukaisella alimmalla tarjoushinnalla,   91,00 euroa  (alv 0 %)  sidottuna taksiliikenteen kustannusindeksiin  pisteluvulla 118,5 (viimeisin käytettävissä oleva,  kesäkuu 2022).

 

Allekirjoitus

Heikki Kauppinen,  luonnonvarap.,  knj.vs  päätöspäivämääränä   28.7.2022

Organisaatiotieto

Muonion kunta