§ 2 Kesän 2023 päiväleirien liikennöitsijän valinta

Lataa 

MUODno-2023-295

Päätöspäivämäärä

16.5.2023

Päätöksen tekijä

Nuorisosihteeri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 28.5 §

Kuvaus

Muonion kunnan nuorisopalvelut on pyytänyt tarjouksia kesän 2023 lasten päiväleirien kuljetuksien järjestämiseen. Päiväleirit järjestetään kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla ja osallistujia leirille tulee lähes jokaisesta kunnan sivukylästä. Tämän kilpailutuksen mukaiset kuljetukset toteutuvat 5.6.-16.6.2023 välisenä aikana. Tarjouksia pyydettiin niiltä toimijoilta, joilta sivistyspalvelut tällä hetkellä ostaa kuljetuksia. Tarjouksia pyydettiin sähköpostitse nuorisopalveluihin perjantaihin 12.5.2023 klo 15 mennessä.

 

Hankittavien kuljetusten kuvaus:

Tarjouksessa pyydettiin kilometrihintaa, joka sisältää kaikki mahdolliset liikennöinnistä aiheutuneet kulut. Vain ajetut kyydit maksetaan. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Ainoa tarjous oli kaikkien suuntien osalta yhteistarjous, jonka teki yhteistarjoukseen osallistuvien yrittäjien puolesta Kuljetuspalvelu Roimaa Oy. Valitun liikennöitsijän kanssa sovittu hinta on 2€/km sekä lähtömaksu 30€/kuljetus. Jokainen yrittäjä laskuttaa oman osuutensa erikseen, kuitenkin niin, että hinta on edellä mainittu eli tarjouksen mukainen. Kuljetettavien osallistujien yhteystiedot ja osoitteet on toimitettu valitulle liikennöitsijälle sähköpostitse. Liikennöitsijä vastaa kuljetusten organisoinnista sekä toimii yhteyshenkilönä.

 

Kuljetuksista aiheutuvat kokonaiskustannukset riippuvat osallistuvien lasten määrästä sekä siitä, mitkä kuljetukset tosiasiallisesti toteutuvat. Kesän 2023 lasten päiväleirit toteutetaan vuosittain aluehallintoviraston hankeavustuksen turvin, eli suurin osa päiväleireistä aiheutuvista kustannuksista voidaan kattaa hankeavustuksella. Vuoden 2023 päiväleireihin on myönnetty hankeavustusta 7000€ jonka lisäksi kunnan on maksettava omarahoitusosuus, joka tässä hankkeessa on 10%. Kyseessä on pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Päätös

Muonion kunnan nuorisopalvelut hankkii tarvitsemansa kesän 2023 lasten päiväleirien kuljetukset liikennöitsijältä Kuljetuspalvelu Roimaa Oy. Jokainen yhteistarjoukseen osallistuva yrittäjä laskuttaa toteutuneet kuljetukset itse, kuitenkin niin, että hinta on tarjouksen mukainen 2€/km ja lähtömaksu 30€/kuljetus. Kuljetukset maksetaan tosiasiallisesti toteutuneiden kuljetusten mukaan eli sen perusteella mistä sivukylistä lapsia osallistuu leirille.

Allekirjoitus

Heidi Pouttu

Organisaatiotieto

Muonion kunta