§ 4 Koulunuorisotyöntekijän tehtävän täyttäminen ajalle 1.9.-31.12.2022

Lataa 

MUODno-2022-402

Päätöspäivämäärä

15.9.2022

Päätöksen tekijä

Nuorisosihteeri

Päätöksen peruste

Muonion kunnan hallintosääntö 42 a §

Kuvaus

Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt Onnellinen arki – Yhteisöllistä koulunuorisotyötä tuntureiden kupeessa –hankkeelle avustusta 40 000€ ajalle 02.11.2020-01.11.2022. Avustusmääräraha on kattanut hankkeen kustannuksista 100%. Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan 16.12.2020 § 123 koulunuorisotyöntekijän tehtävään ********* ajalle 07.01.2021-31.8.2022. Tehtävä on osa-aikainen 25h viikossa. Tehtävään on yhdistetty #harrastamisensuomenmalli –hankkeen harrastuskoordinaattorin tehtävät. Harrastuskoordinaattorin tehtävä on osa-aikainen noin 6h viikossa. Näin ollen kokonaistyöajaksi tulee noin 31h viikossa (80,4%).

 

Elokuun 2022 loppuun mennessä Onnellinen arki – Yhteisöllistä koulunuorisotyötä tuntureiden kupeessa –hankkeen avustus 40 000€ on kokonaisuudessaan käytetty. Nuorisopalvelut on varannut vuoden 2022 talousarvioon 6000€ koulunuorisotyöntekijän palkkauskulujen kattamiseksi 1.9.-31.12.2022 väliselle ajalle. Kyseessä on määräaikainen osa-aikainen työsuhde. Työsopimuslaissa ei ole määräyksiä työsuhteisen henkilön valintaprosessista. Kunnallisen viranhaltijalain määräykset virkavalinnasta, kuten esimerkiksi vaatimus julkisesta hakumenettelystä, eivät näin ollen koske työsuhteeseen ottamista. Lainsäädännön näkökulmasta työnantaja voi siten käyttää esimerkiksi sisäistä hakua tai valita henkilön ilman erillistä hakua. Koska ko. henkilö on toiminut tehtävässä koko hankkeen ajan, on kokonaistilanne huomioiden lasten ja nuorten edun mukaista valita ********* koulunuorisotyöntekijän tehtävään ajalle 01.09.-31.12.2022.

Päätös

Koulunuorisotyöntekijän tehtävään ajalle 1.9.-31.12.2022 valitaan *********.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan (02VAP060). Valittu on toimittanut nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen tehtävän alkaessa tammikuussa 2021.

Allekirjoitus

Heidi Pouttu

Organisaatiotieto

Muonion kunta