§ 1 Työnohjauksen hankinta

Lataa 

MUODno-2023-95

Päätöspäivämäärä

24.5.2023

Päätöksen tekijä

Nuorisosihteeri

Päätöksen peruste

Muonion kunnan hallintosääntö 28.5 §

Kuvaus

Kuntastrategian valtuustokaudelle 2021 - 2025 valitun painopistealueen "Kuntatyö siirtyy uuteen aikaan" alle määritettyyn tavoitteeseen "Pidämme huolta henkilöstöstämme ja kannustamme osaamisen kehittämiseen" liittyvä yksi keskeinen toimenpide on asiantuntija-avun hyödyntäminen työkulttuurin kehittämiseksi. Valtuustokauden tavoitteena on virkistynyt, osaava, vetovoimainen ja suvaitsevainen organisaatio. Tämän tavoitteen tukemiseksi kunta työnantajana tarjoaa työntekijöilleen työnohjausta. Työnohjauksella pyritään muun muassa varmistamaan työssä jaksaminen, ammatillinen kasvu, asiakastyön kuormituksen lieventäminen sekä konfliktien selvittäminen ja ennalta ehkäiseminen.

 

Nuorisopalvelut on kilpailuttanut työnohjauspalvelua pienhankintaohjeen mukaisesti kahdeksalta eri toimijalta. Kilpailutukseen osallistuneista tarjouksen antaneista toimijoista on tehty kokonaisvertailu seuraavien asioiden perusteella: hinta, nuorisotyöllinen kokemus sekä toimijan kokemus työnohjaajana ja lähitapaamisten mahdollisuus. Kokonaisvertailun perusteella työnohjaus päätetään hankkia Tuula Mikkolalta Torniosta (yritys: Mivia). Nuorisopalvelut on laatinut ostopalvelusopimuksen ko. toimijan kanssa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja sen voi irtisanoa ilman määräaikaa molempien osapuolien toimesta.

 

Työnohjauksen kokonaiskustannusarvio vuodelle 2023 on noin 2000€ (ei sis. alv 24%). Tämä summa katetaan 50% nuorisopalveluiden hallinnon kustannuspaikalta sekä 25% koulunuorisotyön ja 25% etsivä nuorisotyön kustannuspaikalta.

Päätös

Päätetään hankkia työnohjaus Tuula Mikkolalta Torniosta (yritys: Mivia). Toimijan kanssa on laadittu ostopalvelusopimus, joka on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen voi purkaa tarvittaessa ilman irtisanomisaikaa molempien osapuolien toimesta. Työnohjauksen kokonaiskustannusarvio vuodelle 2023 on noin 2000€ (ei sis. alv 24%). Tämä summa katetaan 50% nuorisopalveluiden hallinnon kustannuspaikalta sekä 25% koulunuorisotyön ja 25% etsivä nuorisotyön kustannuspaikalta.

Allekirjoitus

Heidi Pouttu

Organisaatiotieto

Muonion kunta