§ 14 Perusopetuksen ja lukion biologian ja maantiedon tuntiopettajan tehtävän täyttäminen ajalle 23.3.-4.6.2022

Lataa 

MUODno-2022-159

Päätöspäivämäärä

1.4.2022

Päätöksen tekijä

Perusopetuksen rehtori

Päätöksen perustelut

Muonion kunnan halllntosääntö 42 a §

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 11.4.2003/304 2. luku 4 § 3 mom.

Päätös

Perusopetuksen ja lukion biologian ja maantiedon tuntiopettajan tehtävä ajalle 23.3.–4.6.2022 valitaan *********.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. 

Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote uhalla, että valinta muuten raukeaa. 

Allekirjoitus

Linda Yliniemi

Organisaatiotieto

Muonion kunta