§ 9 Perusopetuksen ja lukion englannin lehtorin viransijaisuuden täyttäminen 1.11.2023-31.7.2024

Lataa 

MUODno-2023-499

Päätöspäivämäärä

10.10.2023

Päätöksen tekijä

Perusopetuksen rehtori

Päätöksen peruste

Perusopetuksen ja lukion englannin lehtorin viransijaisuuteen 1.11.2023-31.7.2024 valitaan  *********.

Palkkaus OVTES:n mukaan.

Tehtävässä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote uhalla, että valinta muuten raukeaa.

Kuvaus

Perusopetuksen ja lukion englannin lehtorin viransijaisuus 1.11.2023-31.7.2024 on ollut haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa ja kunnan internetsivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika tehtävään päättyi 20.9.2023 klo 15.00.

Hakijoita oli 4, joista kelpoisuus virkaan oli kolmella (3). Kelpoisista hakijoista kolme kutsuttiin haastatteluun ja kaksi haastateltiin. Haastateltavat olivat *********  ja *********. Haastatteluun valinnassa painotettiin koulutusta, virassa menestymistä tukevaa työkokemusta ja hakemusta. Haastattelijoina toimivat perusopetuksen rehtori Jonne Lehto, perusopetuksen apulaisjohtaja Saila Leukumaa-Autto sekä lukion rehtori Ruut Kyyrö.

Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelujen perusteella perusopetuksen ja lukion englannin lehtorin viransijaisuuteen 1.11.2023-31.7.2024 haastatteluryhmä esittää valittavaksi yksimielisesti Anne Lagerstamia.

Päätös

Hallintosääntö 55 §

Allekirjoitus

Jonne Lehto

Organisaatiotieto

Muonion kunta