§ 3 Resurssiopettajan määräaikainen virka 21.8.2023-31.7.2024

Lataa 

MUODno-2023-414

Päätöspäivämäärä

28.8.2023

Päätöksen tekijä

Perusopetuksen rehtori

Päätöksen peruste

Muonion kunnan hallintosääntö 42 a §

Kuvaus

Muonion kunta on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta (valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022– 2024) 11.9.2022. Myönteinen päätös saatiin 26.10.2022, erityisavustusta myönnettiin 36 000 €. Erityisavustuksella palkataan resurssiopettaja Muonion yhtenäiskoululle ajalle 1.8.2023-31.7.2024.

Resurssiopettajan määräaikainen virka ajalle 1.8.2023-31.7.2024 on ollut haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa ja kunnan internetsivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika tehtävään päättyi 30.3.2023 klo 15.00.

Sivistysjohtajan päätöksellä § 31 määräaikaiseen virkaan valittiin *********.********* siirtyessä hoitamaan toista virkaa, määräaikainen virka avattiin uudelleen.

Resurssiopettajan määräaikainen virka ajalle 14.8.2023-31.7.2024 on ollut uudelleen haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa ja kunnan internetsivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika tehtävään päättyi 31.7.2023 klo 15.00.

Hakijoita oli 10, joista kelpoisuus tehtävään oli kahdeksalla (luokanopettajan, aineenopettajan tai erityisopettajan koulutus).

Pätevistä hakijoista päätettiin haastatella neljää, joista kolme perui haastattelun. Haastatteluun valinnassa painotettiin koulutusta, virassa menestymistä tukevaa työkokemusta ja hakemusta sekä erityispedagogiikan opintoja. Haastattelu suoritettiin 11.8.2023. Haastattelun suoritti perusopetuksen rehtori. 

Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelujen perusteella resurssiopettajan määräaikaiseen virkaan ajalle 21.8.2023-31.7.2024 haastatteluryhmä esittää valittavaksi yksimielisesti *********.

Päätös

Resurssiopettajan määräaikaiseen virkaan ajalle  21.8.2023-31.7.2024 valitaan luokanopettaja *********.

Palkkaus OVTES:n mukaan.

Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote uhalla, että valinta muuten raukeaa.

Allekirjoitus

Jonne Lehto

Organisaatiotieto

Muonion kunta