§ 4 Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen tartuntatautitilanteen perusteella

Lataa 

MUODno-2021-603

Päätöspäivämäärä

10.11.2021

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Tartuntatautilaki 58 §

Perusopetuslaki 20 a §

Lukiolaki 13 §

Hallintosääntö 36 a §

Päätös

Perusopetuksessa ja lukiossa siirrytään etäopetukseen ajalle 10.11.2021-19.11.2021, koska perusopetuksen ja lukion opetustilat on suljettu tartuntatautilain nojalla, eikä opetusta pystytä muuten tarjoamaan turvallisesti.

Lähiopetusta järjestetään tarvittavassa laajuudessa esiopetuksen oppilaille, vuosiluokkien 1-3 oppilaille, erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille, ellei heitä ole määrätty eristykseen tai karanteeniin.

Allekirjoitus

Merikki Lappi

Organisaatiotieto

Muonion kunta