§ 24 Yhtenäiskoulun koululaisten pulpettien hankinta

Lataa 

MUODno-2022-319

Päätöspäivämäärä

23.6.2022

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Muonion kunnan hallintosääntö 28.5 §

Esitys

Kunnan talousarvion investointiosassa on varattu vuonna 2022 Muonion yhtenäiskoulun ergonomian ja viihtyvyyden parantamiseen 29 145 euroa.

Investointihanke on jaettu kahteen osaan; koululaisten pulpetteihin ja tuoleihin. Sivistyspalvelut on pyytänyt tarjouksia yhtenäiskoulun koululaisten pulpettien hankinnan osalta kolmelta toimittajalta: Lekolar-Printel Oy:ltä, AJ Tuotteet Oy Ab:lta ja Isku Interior Oy:ltä.

Tarjouspyyntöaika oli  3.6.2022-10.6.2022 (klo 15). Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Isku Interior Oy:n tarjousta ei huomioitu, koska tarjous oli tehty oppilaspöydistä, ei koululaisten pulpeteista.

Tarjouksia on vertailtu sekä laadullisesti että hinnan perusteella tarjouspyynnössä olevan pisteytyksen mukaisesti.

Tarjoaja Pisteet
Lekolar-Printel Oy 28
AJ Tuotteet OY Ab 23

Päätös

Tarjousten sisältöjen ja hinnan perusteella päätettiin hyväksyä Lekolar-Printel Oy:n tarjous 70 koululaisten pulpetista pisteillä 28/29 hintaan 15 050 euroa. Hankesuunnitelman ja toteutuvien hintojen perusteella pulpetteja ostetaan 93 kappaletta hintaan 19 995 euroa.

Allekirjoitus

Päivi Rantakokko

Organisaatiotieto

Muonion kunta