§ 7 PAIKKO-sopimus

Lataa 

MUODno-2023-606

Päätöspäivämäärä

4.12.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysvastaava

Päätöksen peruste

Muonion kunnan hallintosääntö 37§

Kuvaus

Muonion työpajan oppimisympäristöt on tunnistettu yhteistyössä Lappian ammattiopiston kanssa 12.10.2018,​ 20.3.2019 ja 28.3.2019.

Työpajalle on hankittu PAIKKO-​osaamistodistus työkalu 19.5.2021 KYT ry:ltä (Keski-​ Suomen yhteisöjen tuki). PAIKKO on osaamisen tunnistamisen järjestelmä jonka ytimen muodostavat Omat oppimisympäristöt-​ palvelu,​ oppimisympäristöraportit ja PAIKKO-​osaamistodistus. Valtakunnallinen järjestelmä auttaa kehittämään omaa toimintaa ja PAIKKO-​osaamistodistus on apuna työnhaussa ja opiskeluun hakeutumisessa. Muonion työpajalla on PAIKKO-​järjestelmässä 3 oppimisympäristöraporttia. Yhteiset tutkinnon osat 2022 osatutkinto (työelämässä toimiminen,​ työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä kestävä kehitys),​ Logistiikan perustutkinto 2022 osatutkinto,​ liiketoiminnan perustutkinto 2022 osatutkinto.

1.1.2024 PAIKKO-​ohjelman käyttö muuttuu maksulliseksi ja toiminta siirtyy osaksi KYT osuuskunnan toimintaa. Käyttöönottomaksujen lisäksi käyttöön tulevat käyttömaksut. Ne määräytyvät käyttäjäorganisaation henkilöstömäärän perusteella hinnaston mukaiseksi. Vanhoilta asiakkailta ei peritä käyttöönottomaksua toistamiseen.

Käyttöönottomaksuun sisältyvät palvelut ovat

 • Organisaation perustaminen PAIKKO järjestelmään
 • käyttäjätunnusten luonti ja Oma PAIKKO-​intranetin käyttö
 • PAIKKO peruskoulutukset koulutuskalenterin mukaan
 • oppimisympäristöjen tunnistamiseen liittyvät konsultaatiot ja tarvittaessa mahdollisuus oppimisympäristöjen tunnistamisvertailuun
 • oppimisympäristöraporttien julkaiseminen ja laadunvarmistus

Käyttömaksuun sisältyvät palvelut

 • perehdyttämiskoulutukset koulutuskalenterin mukaan
 • käyttäjätunnusten hallinta
 • omat oppimisympäristö-​ palvelut
 • osaamistodistusten käyttö ja todistustyökalujen tiedontuotanto
 • oppimisympäristöraporttien julkaiseminen
 • järjestelmäpäivitykset ja järjestelmän tekninen ylläpito
 • käyttäjätuki ja neuvonta
 • tiedottaminen tutkintojen perusteiden muuttamisesta ja sen aiheuttamasta päivitystarpeesta.

Käyttömaksun hinta määräytyy organisaation henkilöstön määrän mukaan. Vuoden 2024 kokonaiskustannus PAIKKO-​käyttömaksulle on 430€ (sis.alv 24%). Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston perusteella ja sopimus on voimassa kaksi vuotta (2024-​2025)

Päätös

Päätetään jatkaa PAIKKO-​järjestelmän käyttöä. Koska Muonion työpajalla on jo aiempi asiakkuus PAIKKO-​ohjelmaan, uutta käyttöönottomaksua ei peritä. Käyttömaksu määräytyy perusmaksun mukaisesti henkilöstön määrän perusteella. Muonion työpajalla on alle viisi valmentajaa,​ jolloin käyttömaksun maksuluokaksi tulee 430€ (sis. alv 24%)/vuosi. Ko. hinta määräytyy vuosittain käyttäjän tekemän ilmoituksen mukaan. Järjestelmän hankintakustannukset katetaan työpajan määrärahoista.

Allekirjoitus

Annika Muotka

Organisaatiotieto

Muonion kunta