§ 6 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus ajalle 1.3.2023-2.10.2023

Lataa 

MUODno-2023-102

Päätöspäivämäärä

21.2.2023

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatusjohtaja

Päätöksen peruste

Muonion kunnan hallintosääntö 42 a §

Kuvaus

Lastenhoitaja Alexsandra Lammin siirryttyä Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuuteen ajalle 1.3.2023-15.1.2024 on vanhempainvapaan sijaisuus täytettävä uudelleen ajalle 1.3.2023-  2.10.2023.

Varhaiskasvatuksen toiminnan kannalta ja lyhyestä sijaisuudesta johtuen on koettu tärkeäksi, että työntekijä tuntee tehtäväalueensa. Avoinna oleva määräaikainen sijaisuus voidaan täyttää ilman virallista hakumenettelyä. Valintamenettelyn tarkoituksena on varhaiskasvatuksen toiminnan turvaaminen.

Elina Soinisen kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta jatkaa työsuhdetta määräaikaisena sijaisena. Elina Soininen on antanut suostumuksensa lastenhoitajan sijaisuuteen päiväkoti Tunturihelmessä ajalla 1.3.2023-2.10.2023.

Päätös

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.3.2023-2.10.2023 valitaan Elina Soininen.

Palkkaus on KVTES:n hinnoittelutunnuksen 05VKA054 mukainen ja tehtäväkohtainen palkka on 2487,87 euroa/kk (sis. TVA).

Palkkaus tarkistetaan käynnissä olevassa TVA-prosessissa takautuvasti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti, viikkotyöaika on 38,25h (yleistyöaika).

Allekirjoitus

Kaisa Mella

Organisaatiotieto

Muonion kunta