§ 11 Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän täyttäminen ajalle 1.8.2023- 31.7.2024

Lataa 

MUODno-2023-288

Päätöspäivämäärä

17.5.2023

Päätöksen tekijä

Varhaiskasvatusjohtaja

Päätöksen peruste

Muonion kunnan hallintosääntö 42 a §

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä (2kpl) ajalle 1.8.2023- 31.7.2024 on ollut haettavana Kuntarekry- järjestelmässä,​ työ-​ ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa ja kunnan internetsivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika päättyi 28.4.2023 klo 13.00.

Tehtävää haki  ********* ja *********, joista molemmat haastateltiin. Haastattelijoina toimi varhaiskasvatusvastaava Kaisa Mella ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Leena Raitanen. Koulutuksen,​ kokemuksen ja haastattelussa saatujen tietojen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2023-​31.7.2024 esitetään valittavaksi kasvatustieteen maisteri *********.

Päätös

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ajalle 1.8.2023- 31.7.2024 valitaan *********.

Palkkaus OVTES:n osion G mukaisesti (45001044) 2900€/kk sis. Tva.


Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote uhalla,​ että valinta muuten raukeaa

Allekirjoitus

Kaisa Mella

Organisaatiotieto

Muonion kunta