Elinkeinolautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Käyttösuunnitelman vahvistaminen

MUODno-2021-8

Valmistelija

  • Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan  14.12.2020 § 63  hyvksynyt vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

Talousarvion käyttötalousosan määräraha on sitova tehtävätason toimintakatetasolla.   Elinkeinolautakunnan tehtävätasoja  jolle valtuuston talousarviokäsittelyssä on hyväksytty talousarvio, on yksi:  elinkeinotoimi.

Sitovuustaso tarkoittaa  valtuustoon nähden tarkoittaa sitä,  että annettua märäärahaa ei saa ylittää  tai tuloarvioat alittaa ilmnan valtuuston lupaa.  Elinkeinolautakunnan talousarvioksi  15.14.2020 on hyväksytty yhteensä  186 152 euroa,   toimintamenot.   Toimintatuloja ei ole elinkeinolautakunnan talousarviossa ennakoitu.

Elinkeinolautakunnan alaisuudessa on  seuraavat  tehtäväalueet,  ja niille talousarviossa olevat määrärahavaraukset:

1700  ELINKEINOHALLINTO                                 45 000 eur

1710  ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN        45 151 "

1720  MATKAILUNEUVONTA                                 16 000 "

1730  MATKAILUN EDISTÄMINEN                        54 001 "

1750 - 1752  PROJEKTIT                                       13 000 "

1760  JOUKKOLIIKENNE                                       22 000 ".

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Elinkeinolautakunta vahvistaa vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelmaksi  valtuuston  14.12.2020 / 63 §   lautakunnalle hyväksymän talousarvion.

Lautakunta seuraa  talousarvion toteutumista,  ja  ryhtyy  taloushallintoa koskevien ohjeiden mukaisiin toimenpiteisiin  mikäli  tehtäväalueilla olevien määrärahojen seuranta toimintavuoden aikana sitä edellyttää.  Esimerkiksi joukkoliikenne,   joka sisältää  asiointi-,  työssäkäynti-   sekä  ns.   syöttöliikennekokeilun  lähimmälle rautatieasemalle,  on  asia jonka kaikkia kustannuksia ei  talousarviota laadittaessa ole ollut ennakoitavissa.

 

Muutettu ehdotus:

Elinkeinolautakunta vahvistaa vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelmaksi  valtuuston  14.12.2020 / 63 §   lautakunnalle hyväksymän talousarvion.

Lautakunta seuraa  talousarvion toteutumista,  ja  ryhtyy  taloushallintoa koskevien ohjeiden mukaisiin toimenpiteisiin  mikäli  tehtäväalueilla olevien määrärahojen seuranta toimintavuoden aikana sitä edellyttää.

Päätös

Elinkeinolautakunta vahvisti vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelmaksi valtuuston 14.12.2020 / 63 §   lautakunnalle hyväksymän talousarvion.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)