Elinkeinolautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Muut asiat

Valmistelija

  • Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Perustelut

Elinkeinolautakunnan  toiminnasta  vuoden  2020  ajalta  olivat  maaseutupäällikkö sekä  elinkeinokoordinaattori   kunnan tarkastuslautakunnan kokouksessa alustamassa elinkeinotoimen toteutumasta vuodelta 2020.

Tilaisuutta varten ja muuhunkin käyttöön  laadittiin kirjalliset koosteet  toimintavuoden pääasiallisista  toteutuneista toimenpiteistä.    Näistä tässä kokouksessa  lyhyt  referaatti.  Vuosi oli  poikkeuksellinen  maailmanlaajuisen koronapandemian  aiheuttamien  toimintahäiriöiden vuoksi.  Kansalliset  päätökset toivat  runsaasti lisätyötä myös kuntaorganisaatiossa,  sen lisäksi että ne vaikuttivat erittäin voimakkaasti  kansainvälisestä matkailusta huomattavan osat  yritystuloa  saavalla pienellä paikkakunnalla kuten Muonio on.   Vaikutukset ulottuivat  suoraan ja välillisesti  pääosaan  alueen yritystoimialoista,  ja  koronapandemian rajoitustoimien vuoksi palvelutuotannon ylläpito  vaikeutui  monin tavoin.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Kuullaan lyhyt  tiivistelmä  vuoden  2020  toteutuneesta toiminnasta   (Heikki Kauppinen  ja  Kaisa kylä-Kaila),  ja merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Kuultiin.  Merkittiin tiedoksi.

Ltk:n jäsen  Ritva Saarensalmi esitti kaksi kommenttia:

  • Kiitti selonteoista ja  siitä kuinka paljon on  pienillä resursseilla  tehty vuoden kuluessa.   Myös maaseutuhallinnon katsauksesta käy ilmi miten merkttävää työtä  kolmen kunnan alueella tehdään.
  • Lisäksi  Saarensalmi halusi muistuutta  kuntaa  siitä,  että kun  suoritetaan pienhankintojakin niin  tulee aina muistaa  käyttää paikallista  tuotantoa  ja osaamista niihin,  paikallisilla hankinnoilla on suuri merkitys alueen pienille tuottajille.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)