Elinkeinolautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Elinkeinokoordinaattori on kutsuttu Lappian moniammatillisen ohjausryhmän jäseneksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Elinkeinolautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)