Elinvoimalautakunta, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Muut asiat

Päätös

Elinvoimalautakunta keskusteli seuraavista asioista:

  • Käkinivan kaava-alue
  • ympäristökatselmuksen vaikutukset
  • ulkoilureittien kunnossapito alkutalven ajan 2022
  • aurinkopaneelien ja maalämmön asentamisen luvanvaraisuus
  • ateriapalvelujen tilannekatsaus