Elinvoimalautakunta, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Rakennustarkastajan päätökset 22.6. - 23.8.2022. 

Ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaiset kuntaosuudet 1.1.-31.5.2022. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsi kyseiset asiat tiedoksi.