Elinvoimalautakunta, kokous 8.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Muut asiat

Päätös

Elinvoimalautakunta keskusteli mm. seuraavista asioista:

  • Pirkantien ja Kerässiepintien välisen alueen kuivatus
  • Muoniojärven kunnostussuunnitelman tilanne
  • Utkujärven rannan siisteys
  • elinvoimalautakunnan kokousaikataulu
  • reittien talvikunnossapidon kilpailutuksen tilanne

Kokouskäsittely

Maria Muotka saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.28.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)