Elinvoimalautakunta, kokous 8.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. 

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi lisäpykälällä § 100 täydennettynä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)