Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

MUODno-2022-527

Valmistelija

  • Lea Waljus, palvelusuunnittelija, lea.waljus@muonio.fi

Perustelut

Lain yksityisistä sosiaalipalveluista 11§:n mukaisesti sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista toimielimelle siinä kunnassa, missä palveluja tuotetaan.

Minnan hoivapalvelu on tehnyt em. ilmoituksen hyvinvointilautakunnalle. Minnan hoivapalvelu tarjoaa kotipalveluja. Palveluiden vastuuhenkilö on Minna Heiskanen, jolla on sairaanhoitajan (AMK) tutkinto. Yrityksellä ei ole toimitiloja vaan toimitaan asiakkaiden kodeissa. Toimipiste sijaitsee Kolarissa. Minnan hoivapalvelu täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetyt vaatimukset yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy Minnan hoivpalvelun ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajaksi Muoniossa

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen