Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Oikaisuvaatimus 2

MUODno-2022-530

Valmistelija

  • Lea Waljus, palvelusuunnittelija, lea.waljus@muonio.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta päättää pitää päätöksen LWA 220155 voimassa.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Eriävä mielipide

  • Salassapidettävät tiedot poistettu.

Kokouskäsittely

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.