Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslista on toimitettu 8.12.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi

Päätös

Lautakunta hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi sillä muutoksella että § 67 käsitellään viimeisenä.