Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Virkavapaa 1

MUODno-2022-588

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Vs. johtava sosiaalityöntekijä (1.7.2023 sosiaalityöntekijä) Maria Muotka hakee 28.11.2022 kirjatulla hakemuksella virkavapaata opintojen suorittamiseksi ajalle 1.9.2023 - 31.8.2025.

Kvtes luku 5, 10§

Hallintosääntö 46§

Muonion kunnan henkilöstöperiaatteet, Kunnanhallitus 24.9.2021, 259§

Opintovapaalaki (9.3.1979/273) 4§

"Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Samoin työntekijällä on oikeus yhteensä enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme kuukautta." (Opintovapaalaki (9.3.1979/273) 4§)

Ehdotus

Esittelijä

  • Sakari Silén, sakari.silen@muonio.fi

Vs. johtava sosiaalityöntekijä (1.7.2023 sosiaalityöntekijä) Maria Muotkalle myönnetään virkavapaata ajalle 1.9.2023 - 31.8.2025. Virkavapaan ajalta ei makseta palkkaa.

Päätös

Lautakunta päätti jättää asian pöydälle ja pyytää lisäselvityksiä asiasta.

Kokouskäsittely

Henri Muotka poistui § 68 käsittelyn ajaksi kokouksesta.