Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Virkavapaa 2

MUODno-2022-589

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Virkavapaa

Ehdotus

Esittelijä

  • Sakari Silén, sakari.silen@muonio.fi

Virkavapaa päätösehdotus tuodaan kokoukseen.

Päätös

Asiaa ei käsitetelty kokouksessa.