Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Eron myöntäminen sivistyslautakunnan jäsenyydestä

MUODno-2021-20

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Jenni Pekonen on pyytänyt eroa sivistyslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisin perustein. 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Jenni Pekoselle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)