Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Kirkonkylän asemakaavan muuttaminen korttelin 124 a:n osalta

MUODno-2021-222

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

XXXXX XXXXXXX ja ********* ovat tehneet ostotarjouksen Muonion kirkon kylän asemakaavan korttelin 124 a tontista. Kaupan yhdeksi ehdoksi on määritelty tontin kaavamuutos, jolla tavoitellaan tontin tehokkuusluvun nostoa (e=0,20 -> e=0,50) ja tontin käyttötarkoituksen muuttaminen palvelurakennusten alueeksi.

Kunnanhallitus esittää 26.4.2021 § 117 valtuustolle ostotarjouksen hyväksymistä. 

Kaavoituksen käynnistämissopimuksen perusteeksi sovelletaan Kuntaliiton mallia. Kaavamuutoksen kustannuksista vastaavat kaavamuutoksen hakijat. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutoksen käynnistämisen Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 124 a.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Päätöksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko 16.33-16.45. Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Esteellisyys

  • Minna Back-Tolonen (hallintolaki 27 ja 28 § 1.mom.)

Kokouskäsittely

Minna Back-Tolonen ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)