Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Kunnanjohtajan katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja käy katsauksessaan läpi seuraavat asiat:

  • Tulevat rivitalohankkeet kunnan alueella
  • Sivistystoimen ja sosiaalitoimen henkilöstöasiat
  • Kielasta saadut tarjoukset sekä mahdollinen tarjousajan jatkaminen
  • Särkitunturin parkkipaikan laajentaminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Hallitus merkitsee kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)