Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 LISÄPYKÄLÄ: Lisämäärärahan myöntäminen opettajien asuntolan purkamiseen (lisäpykälä)

MUODno-2021-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarviokäsittelyssään velvoittanut teknistä osastoa huolehtimaan kirkonkylän opettajien asuntolan purkamisesta vuoden 2021 aikana.

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia opettajien asuntolan purkutöistä Cloudia –kilpailutusjärjestelmässä. Kokonaisurakka käsittää opettajien asuntolan purkutyön minkä lisäksi pyydetään optiona saunarakennuksen purkaminen sekä yksikköhinta maa-ainesten kuljettamisesta lastauksineen jäteveden puhdistamolle/puhdistamolta.

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 26.4.2021 klo 15:00 mennessä. Tarjouksen valintaperuste on halvin hinta.

Saapuneet tarjoukset ja niistä tehty yhteenveto esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Kokouksessa.

Määräaikaan mennessä saapui neljä (4) tarjousta. Halvimman tarjouksen hinta ilman optiota oli lähes 30.000 eur korkeampi kuin valtuuston hankkeelle myöntämä määräraha. 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edullisimman, Lotus Demolition Oy:n tarjouksen hintaan 78 800 euroa, mikäli kunnanvaltuusto myöntää hankkeelle 30.000 euron lisämäärärahan. Tekninen lautakunta päättää lisäksi ettei se käytä tarjouksen optiota.
 

 

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.

Valmistelija

  • Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta hakee 27.4.2021 § 28 lisämäärärahaa opettajien asuntolan purkamiseen 30 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 30 000 euron lisämäärärahan opettajien asuntolan purkamiseen. 

Lisämääräraha katetaan tuloslaskelman tulorahoituksella.

Muutettu ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 30 000 euron lisämäärärahan opettajien asuntolan purkamiseen. 

Lisämääräraha rahoitetaan kassavaroja pienentämällä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)