Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Muut asiat

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli muissa asioissa seuraavista asioista:

  • Keskustelu seurakunnan ja Metsähallituksen kanssa Särkitunturin parkkipaikan laajennuksesta ja tarpeiden huomionnista
  • Rakentamiseen liittyvät asiat (mm. ARA-ratkaisut, omakotitalorakentaminen)
  • Kokousaikataulu: 24.5. valtuuston kokous, 7.6. hallituksen kokous, 21.6. valtuuston kokous.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)