Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Organisaatiouudistuksen muutokset vuoden 2021 talousarvioon

MUODno-2021-218

Valmistelija

 • Merja Hietala, taloussihteeri, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Kunnan uusi organisaatio tulee voimaan 1.8.2021. Muutoksen johdosta Sosiaalilautakunnan nimi muuttuu Hyvinvointilautakunnaksi ja Teknisen lautakunnan nimi Elinvoimalautakunnaksi.

Elinkeinolautakunta lautakuntana loppuu ja siirtyy Elinvoimalautakunnan alle omaksi tehtäväalueeksi.  Elinkeinolautakunnan sitovat elinkeinotoimen ja lomatoiminnan tehtäväalueet siirtyvät Elinvoimalautakunnan kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut tehtäväalueelle yhdeksi tehtävätasoksi.

Kunnan muut lautakunnat säilyvät ennallaan ja ne ovat Tarkastuslautakunta, Keskusvaalilautakunta, Kunnanhallitus, Sivistyslautakunta ja Tunturi-Lapin maaseutulautakunta.

Elinvoimalautakunnan (entinen Tekninen lautakunta) tehtävätasot muuttuvat. Uusia tehtävätasoja ovat: Rakennustarkastuspalvelut (entinen teknisen hallinnon Rakennustarkastus kustannuspaikka 4010), Liikuntapaikat ja reitistöt (entinen liikuntatoimen liikuntapaikkojen ja reitistöjen kustannuspaikat; 3820 Kunnan ulkoliikuntapaikat, 3851 Ampumarata, 3825 Moottorikelkkareitistöt ja 3850 Latuverkosto), Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut (entinen Elinkeinolautakunta ja yleishallinnon Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen kustannuspaikka 1190). Lisäksi kiinteistönhoidon ja alueiden käytön tehtävätasot yhdistyvät Kiinteistö- ja tiepalvelut tehtävätasoksi.

Sivistyslautakunnan kaksi tehtävätasoa kirjastotoimi ja kulttuuritoimi yhdistyvät kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tehtävätasoksi.

Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on tehtävätason toimintakate eli netto. 

Käyttötalouden sitovien tehtävätasojen nimet lautakunnittain ovat 1.8.2021 lukien seuraavat:

Alla lueteltujen kohtien vuoden 2021 määrärahat ja talousarvio toteutumat 1.1.-31.7.2021 siirtyvät uusille kohteille 1.8.2021 lukien.

Keskusvaalilautakunta

 • vaalit

 

Tarkastuslautakunta

 • tarkastustoimi

 

Kunnanhallitus

 • yleishallinto

 

Tunturi-Lapin maaseutulautakunta

 • maaseututoimi

 

Hyvinvointilautakunta (entinen Sosiaalilautakunta)

 • hallinto- ja tukipalvelut (entinen sosiaalitoimen hallinto ja yleishallinnosta työpajatoiminta)
 • sosiaalipalvelut (entinen sosiaalityö)
 • ikäihmisten palvelut (entinen vanhustyö, kotipalvelu)
 • vammais- ja kehitysvammapalvelut (entinen vammaispalvelu)
 • terveyspalvelut (entinen terveystoimi)

 

Sivistyslautakunta

 • hallinto- ja tukipalvelut (entinen sivistystoimen hallinto)
 • varhaiskasvatus
 • perusopetus
 • lukio (entinen toisen asteen koulutus)
 • kansalaisopisto (entinen aikuiskoulutus)
 • kirjasto- ja kulttuuripalvelut (entinen kirjastotoimi ja kulttuuritoimi yhdistyvät)
 • nuorisopalvelut (entinen nuorisotoimi)
 • liikuntapalvelut (entinen liikuntatoimi)

 

Elinvoimalautakunta (entinen Tekninen lautakunta)

 • hallinto- ja tukipalvelut (entinen teknisen toimen hallinto)
 • rakennustarkastuspalvelut (uusi, teknisen hallinnosta kustannuspaikka rakennustarkastus 4010)
 • kiinteistö- ja tiepalvelut (entiset kiinteistönhoito ja alueiden käyttö)
 • ravitsemus- ja siisteyspalvelut (entinen ruokapalvelu)
 • liikuntapaikat ja reitistöt (uusi, liikuntatoimesta liikuntapaikkojen ja reitistöjen kustannuspaikat 3820-3825 ja 3850-3851)
 • kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut (uusi, entiset Elinkeinolautakunnan elinkeinotoimi ja lomatoimi sekä yleishallinnosta terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen kustannuspaikka 1190)
 • vesihuoltolaitos (entinen vesilaitos)

 

Käyttötalouden sitovien tehtävätasojen määrärahamuutokset 1.8.2021:

Työpajatoiminta (kustannuspaikat 1500 -1510) siirtyy Kunnanhallituksen yleishallinnon tehtäväalueelta Hyvinvointilautakunnan hallinto- ja tukipalvelut tehtäväalueelle. Siirtyvät talousarvio määrärahat ovat tulot 147 000, menot 259 773 ja netto 112 773 euroa. Hyvinvointilautakunnan hallinnon- ja tukipalveluiden toimintakate on muutoksen jälkeen 265 353 euroa.

Terveyden- ja Hyvinvoinnin edistäminen (kustannuspaikka 1190) siirtyy Kunnanhallituksen yleishallinnon tehtäväalueelta Elinvoimalautakunnan kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut tehtäväalueen kustannuspaikaksi. Siirtyvät talousarvio määrärahat ovat tulot 3 000, menot 47 180 ja netto 44 180 euroa. Kuntakehittämisen ja markkinointipalveluiden toimintakate on muutoksen jälkeen    236 032 euroa.

Yleishallinnon tehtävätason toimintakate on työpajatoiminnan ja terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen kustannuspaikkojen siirron jälkeen1 293 482 euroa.

Liikuntapaikat ja reitistöt (kustannuspaikat 3820-3825 ja 3850-3851) siirtyy Sivistyslautakunnan liikuntatoimen tehtäväalueelta Elinvoimalautakunnan alle omaksi tehtäväalueeksi. Siirtyvät talousarvio määrärahat ovat tulot 3 630, menot 154 933 ja netto 151 303 euroa, joka on myös liikuntapaikat ja reitistöt tehtävätason toimintakate. Liikuntapalveluiden tehtävätason toimintakate on muutoksen jälkeen   87 028 euroa.

Elinvoimalautakunnan uusien tehtävätasojen rakennustarkastuspalveluiden toimintakate on 50 868 euroa ja kiinteistö- ja tiepalveluiden toimintakate on 1 041 651 euroa. Elinvoimalautakunnan hallinto- ja tukipalveluiden toimintakate on rakennustarkastuksen kustannuspaikan siirron jälkeen 201 008 euroa.

Sivistyslautakunnan kaksi tehtävätasoa kirjastotoimi ja kulttuuritoimi yhdistyvät kirjasto- ja kulttuuripalvelut tehtävätasoksi ja toimintakate yhdistymisen jälkeen on 171 992 euroa.

Organisaatiouudistuksesta johtuvaa tilikartan hierarkiarakennetta ja tehtävätason nimikkeistöä tullaan tarvittaessa päivittämään vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä.

  

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy aj. 1.8.2021-31.12.2021 yllä olevan mukaiset muutokset talousarvioon 2021. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)