Kunnanhallitus, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslistalle on lisätty 

  • 156 § Lisämäärärahan myöntäminen toisen asteen koulutukseen ja sivistystoimen hallintoon
  • 157 § Lisämäärärahan myöntäminen opettajien asuntolan purkamiseen
  • 158 § Lapin sote-uudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin - asettaminen, kokoonpano ja esitys jäsenestä

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)