Kunnanvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Aloite/Kunnan vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen

MUODno-2008-1

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuustossa on 25.8.2008 tehty aloite, että laaditaan selvitys kunnan vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisestä.

Asiaa on käsitelty vuosien varrella useasti eri toimielimissä ja viimeisin selvitys on esitelty kunnanhallituksessa 18.2.2019 (Tunturi-Lapin Vesi Oy). Tuolloin todettiin, että yhteistyötä ei aloiteta, vaan jatketaan omaa yhtitöittämisselvitystä. 

Lapin ELY-keskus myönsi 11.11.2021 kunnalle vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimiseen tukea 132 500 euroa. Hankkeeseen liittyvät osatehtävät koostuvat vesihuoltolaitoksen suuntaviivojen määrittämisestä, toiminta-alueiden päivittämisestä, verkoston kuntokartoituksesta sekä rakennussuunnitelmatasoisen saneeraussuunnitelman ja possutussuunnitelman laatimisesta kriittisimmille alueille ja linjoille. Suunnittelualueet tarkentuvat, kun verkosto saadaan tarkemitattua ja tutkittua.

 

Ehdotus

Esittelijä

Katri Rantakokko, vs.kunnanjohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisessa kokonaisuudessa huomiodaan vesilaitoksen toiminnan järjestyminen tulevaisuudessa. 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisestä todetaan aloitteena loppuunkäsitellyksi.  

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisessa kokonaisuudessa tultaneen huomioimaan vesilaitoksen toiminnan järjestyminen tulevaisuudessa. 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisestä todetaan aloitteena loppuunkäsitellyksi.  

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tiedoksi

elinvoimapalvelut