Kunnanvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Muut asiat

Päätös

Ennen varsinaista kokousta klo 17.00-17.30

  • Liikenneturvan Petri Niska ja Rambollin liikennetoimija esittelivät monialaista liikenneturvallisuustyötä, jota kunnassa tehdään. 
  • Muonion Matkailu ry:n Kirsi Vestenius esitteli Visit Muonio -hankkeen tilannetta ja siinä suunniteltua toimintamallia matkailuorganisaation järjestäytymiseksi sekä uutta hanketta. 

 

---------------

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja muistutti luottamushenkilöitä aktiivisuudesta työskentelyyn toimielimissä ja kokouksiin osallistumisesta.