Sivistyslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 2024-2025

MUODno-2024-30

Valmistelija

  • Kaisa Mella, varhaiskasvatusvastaava, kaisa.mella@muonio.fi

Perustelut

Perusopetusasetuksen 3 §:n ja 4 §:n mukaan esiopetusta tulee antaa vähintään 700 tuntia vuodessa ja enintään viisi tuntia päivässä. Lautakunta on kokouksessaan 17.1.2024 § 8 hyväksynyt koulujen työ- ja loma-ajat. Esiopetus noudattelee pääpiirteissään koulujen työ- ja loma-aikoja, mutta koulupäiviä on vähemmän kuin perusopetuksessa. Esiopetuksen työ- ja loma-aikojen osalta on kuultu esiopetuksen henkilökuntaa ja huomioitu tulevien esikoululaisten tutustumispäivät.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajoiksi lukuvuonna 2024-2025 esitetään seuraavaa:

SYYSLUKUKAUSI
ma 12.8.2024 – pe 20.12.2024
syysloma viikko 42: ma 14.10. - su 20.10.2024
vapaapäivä: itsenäisyyspäivä 6.12.2024
joululoma: la 21.12.2024 - ma 6.1.2025

KEVÄTLUKUKAUSI
ti 7.1.2025 – Ke 28.5.2025
talviloma viikko 10:ma 4.3. - su 10.3.2025
pääsiäisloma ma 14.4. - ma 21.4. 2025 
vapaapäivä: to 1.5.2025 (vappu) 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää, että esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2024–2025 ovat ehdotuksen mukaiset.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

varhaiskasvatus, perusopetus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)