Sivistyslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Sivistysjohtajan katsaus

Päätös

Sivistysjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita:

  • sivistyspalveluiden rekrytointien tilanne
  • uuden päiväkodin suunnittelun tilanne
  • koulun ajankohtaiset asiat

 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)