Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Lukion lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2023-2024

MUODno-2023-324

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lukion lukuvuosisuunnitelman edellyttämät tiedot on koottu työsuunnitelman ja tilastotietojen pohjalta. Vs. lukion rehtori on yhteistyössä opettajien kanssa laatinut lukuvuosisuunnitelman noudattaen aiemmin tehtyjä päätöksiä. Työjärjestyksien laatiminen on kesken.

Opetus suunnitellaan niin, että Muonion lukio mahdollistaa lukion suorittamisen säädetyssä ajassa. Osa opinnoista voidaan edellyttää suoritettavaksi itsenäisesti. Pakolliset ja useimmat valtakunnalliset valinnaiset opinnot (ryhmän minimikoko on kolme) tarjotaan lähiopetuksena. Oppitunnit voivat kuitenkin sijoittua päällekkäin valinnoista riippuen. Ensi lukuvuodelle suunniteltu tuntikehys on noin 147 vuosiviikkotuntia. Se on samalla tasolla kuin lukuvuonna 2022-2023. Arvioitu oppilasmäärä on 38. Oppilasmäärä on vähemmän kuin lukuvuonna 2022-2023. Oppilasmäärä voi vielä muuttua.

Lukuvuosisuunnitelma on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn lukion lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2023-2024. Mahdolliset muutokset ja lisäykset lukuvuosisuunnitelmaan ennen lukuvuoden alkua ja lukuvuoden aikana tehdään lukion rehtorin päätöksellä.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

lukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)