Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Lukion opetussuunnitelman päivittäminen

MUODno-2021-337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittaneilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen.

Muonion lukion nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Opetussuunnitelmaesitys on ollut lausuttavana myös lukion johtokunnalla sekä Muonion kunnan kotisivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Muonion lukion opetussuunnitelman.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Priitta Pöyhtäri-Trøen, vs. lukion rehtori, priitta.poyhtari-troen@muonio.fi

Perustelut

Muonion lukion paikalliseen opetussuunnitelmaan LOPS2021 on tehty seuraavat lisäykset ja muutokset:

1.      Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

2.      Temaattiset opinnot

3.      Paikalliset valinnaiset opinnot

4.      Lisäksi poistettu ne lukiodiplomit, joita Muonion lukiossa ei voi tällä hetkellä suorittaa

Päivitetty osuus LOPS2021 on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Muonion lukion opetussuunnitelman (LOPS2021) päivitetyn osuuden.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

lukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)