Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Muonion kansalaisopiston opinto-ohjelma lukuvuodelle 2023-2024

MUODno-2023-321

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Muonion kansalaisopiston lukuvuoden 2023-2024 ohjelmatarjonnan runkona on tutut kurssit aikaisemmilta lukuvuosilta. Lisäksi tarjolla on uusia kursseja. Sirkustoiminta siirtyy liikuntapalveluista kansalaisopiston hallinnon alle. Opinto-ohjelmassa on pyritty huomioimaan kuntalaisten palaute ja toivomukset. Kursseja on suunniteltu 68 koko lukuvuodelle, joka on enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Osin kasvu johtuu sirkuksen kursseista.

Alle 15-vuotiaiden lasten vähimmäisryhmäkoko on jatkossa 4.

Lukuvuoden 2023–2024 alustava opinto-ohjelma on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Muonion kansalaisopiston opinto-ohjelman lukuvuodelle 2023–2024. Mahdolliset muutokset ja lisäykset ohjelmaan ennen lukuvuoden alkua ja lukuvuoden aikana tehdään kansalaisopiston rehtorin päätöksellä.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kansalaisopisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)