Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslistan toimittamisen jälkeen listalle on lisätty:

§ 101 Oppitunnin pituus ja jaksojärjestelmä yhtenäiskoulussa ja lukiossa
§ 102 Sivistyslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pito

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)