Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Sivistyspalveluiden talousarvion toteutuma 2022

MUODno-2022-65

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan hallintosäännön 62 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Sivistystoimenjohtaja esittelee vuoden toteutumaa. Talousarvion toteutumaraportti 1.1.–31.5.2022 on esityslistan oheismateriaalina.

Osaston talouden toteutuma ajalta 1.1.–31.5.2022 (7.6.2022 tilanteen mukaan):

KOKONAISTILANNE

 

   

Tulot 303 694 €

59,3 %

Menot 2 171 629 €   

38,8 %

Kate 1 870 527 €

36,8 %

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

 

 

Tulot 0 €

0 %

Menot 63 714 €

50,0 %

Kate 66 306 €

52,1 %

VARHAISKASVATUS

 

 

Tulot 19 593 €

35,6 %

Menot 398 094 €

36,2 %

Kate 378 501 €

36,2 %

PERUSOPETUS

 

 

Tulot 94 746 €

59,2 %

Menot 1 144 807 €

39,5 %

Kate 1 050 062 €

38,4 %

LUKIO

 

 

Tulot 17 889 €

58,7 %

Menot 268 548 €

39,3 %

Kate 250 659 €

38,4 %

KANSALAISOPISTO

 

 

Tulot 4 732 €

27,4 %

Menot 54 112 €

41,7 %

Kate 49 379 €

43,9 %

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

 

 

Tulot 85 565 €

49,4 %

Menot 137 367 €

38,8 %

Kate 51 802 €

28,7 %

NUORISOPALVELUT

 

  

Tulot 72 993 €

134,4 %

Menot 69 696 €

36,4 %

Kate + 3 297 €

+ 2,4 %

LIIKUNTAPALVELUT

 

 

Tulot 8 176 €

37,7 %

Menot 35 291 €

30,9 %

Kate 27 115 €

29,3 %


Pääsääntöisesti toteutuma on alle tasaisen kertymän 41,67 %. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Hallinto- ja tukipalveluissa palkkamenot ovat ylittyneet henkilöstömuutosten vuoksi. Osa kansalaisopiston kevätlukukauden kurssimaksuista puuttuu vielä tuloista. Nuorisopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–31.5.2022.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.