Sivistyslautakunta, kokous 23.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Muut asiat

Perustelut

Ennen kokouksen alkua perusopetuksen uusi rehtori Jonne Lehto kävi esittäytymässä lautakunnalle.
​​​
Keskusteltiin liikenneturvakasvatuksen tärkeydestä sekä muuttuneesta jaksojärjestelmästä ja oppitunnin pituudesta.

Yhdenvertaisuus-teemaviikko toteutuu syksyllä ja päävastuu järjestelyistä sivistyspalveluilla.

Päättäjien koulutuspäivä kuntastrategiasta ja johtamisesta tulossa 2.10.2023.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)