Sivistyslautakunta, kokous 23.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Sivistysjohtajan katsaus

Päätös

Sivistysjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita:

  • lukion 50v ja Muonion kunnan 150v juhlavuodet tulossa, ohjelmaa valmistellaan molempia tapahtumia varten
  • kansalaisopisto on mukana muiden Lapin kansalaisopistojen kanssa Yhdessä-hankkeessa, jolla luodaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelma
  • nuorisovaltuuston vaalit tulossa syksyllä
  • talous 2024 valmistelun aloitus
  • asianhallintajärjestelmän (CaseM) koulutusta tulossa luottamushenkilöille

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)