Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Muut asiat

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. lukion rehtori Priitta Pöyhtäri-Trøen esitteli Lumi, luonto ja erä -hanketta ja Freeride Academya ennen kokouksen alkua.

Keskusteltiin sivistyspalvelujen organisaatiouudistuksesta ja hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutuksista.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)