Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Sivistysjohtajan katsaus

Perustelut

Vt. sivistysjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita:

  • Liikennöitsijät ovat allekirjoittaneet koulukuljetusta koskevan optiovuoden sopimusliitteensä.
  • Yhdistelmätyöntekijän tai vastaavan töiden organisointi varhaiskasvatuksessa.
  • Kuntaliiton verkostoperuskouluhankehakemus jätetty yhteistyössä Kittilän ja Kolarin kuntien kanssa.
  • Sivistyspalveluiden rekrytointitilanne.
  • Muonio Fästit 21.6.2022.
  • Tunturirastit kesällä 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta merkitsee sivistysjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)