Sivistyslautakunta, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Kansalaisopiston kurssiarvioinnit 2021-2022 (esityslistan oheismateriaalina)

Opetushallitus 141/5297/2021.
Päätös. Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022.

Aluehallintovirasto LAAVI/469/2022.
Päätös. Onnelliset harrastajat - Muoniolainen harrastusmalli.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 20757/03.04.04.04.10/2021
Päätös asiaan 20757/2021, 28.4.2022.

Opetushallitus 407/5185/2021.
Päätös. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö VN/34157/2021-OKM-5.
Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2022

Aluehallintovirasto LAAVI/286/2022.
Päätös. Päiväkoti Tunturihelmen henkilöstömitoitus.

Opetushallitus 32/370/2022.
Päätös. Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2022.

Muonion kunnanhallitus, 16.5.2022.
§ 99 Sitoutuminen Lappian Nuori Yrittäjyys -toimintaan.

Muonion kunnanhallitus, 16.5.2022.
§ 105 Perusopetuksen rehtorin johtaminen kesäaikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta merkitsee kyseiset asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Minna Back liittyi kokoukseen etäyhteydellä klo 18:32 ennen tämän pykälän käsittelyn alkua.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)