Sivistyslautakunta, kokous 26.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Muut asiat

Päätös

Tuotiin tiedoksi 1.lk vanhempien kirjelmä. Keskusteltiin jaksojärjestelmän suunnittelutyön tilanteesta.