Sivistyslautakunta, kokous 26.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Perusopetuksen rehtorin viran haettavaksi julistaminen

MUODno-2023-223

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Perusopetuksen rehtori on valittu sivistysjohtajaksi kunnanvaltuuston 17.4.2023 § 15 päätöksellä.  

Hallintosäännön 42 a §:n mukaan lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat. Perusopetuksen rehtori toimii tehtäväaluevastaavana ja vastaa perusopetuksen tehtäväalueesta, talouden suunnittelusta ja kehittää tehtäväalueen toimintaa. Perusopetuksen rehtori toimii esimiehenä perusopetuksen tehtäväalueella. Rehtorin opetusvelvollisuus korvautuu tällä hetkellä hallinnollisilla tehtävillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta päättää julistaa perusopetuksen rehtorin viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena. Virka täytetään 1.8.2023 alkaen.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n palkkahinnoittelukohdan 40301202 mukaan: tehtäväkohtainen palkka on 4 755,69 euroa/kk. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Perusopetuksen rehtorin rekrytointiaika on 18.4.-5.5.2023 ja haastattelut pyritään sopimaan viikolle 19. Lautakunta nimeää rekrytointiryhmään sivistysjohtajna, perusopetuksen rehtorin, lukion rehtorin, yhtenäiskoulun henkilöstön edustajan, sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja yhden sivistyslautakunnan jäsenen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Rekrytointiryhmään nimettiin yhtenäiskoulun henkilöstön edustajaksi Jukon pääluottamusmies, joka toimii ryhmässä asiantuntijan roolissa sekä lautakunnan edustajaksi nimettiin Anne-Mari Keimiöniemi.

Kokouskäsittely

Mikael Heikkilä palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 18.11.

Tiedoksi

perusopetus, lukio