Sivistyslautakunta, kokous 31.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Käyttösuunnitelman vahvistaminen 2022

MUODno-2022-11

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 § 87 talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024. Talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan lautakuntien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Talousarvion käyttötalousosan määräraha on sitova tehtävätason toimintakate tasolla. Sivistyspalveluiden sitovat tehtävätasot ovat hallinto- ja tukipalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut.

Talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan lautakuntien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle neljännesvuosittain; huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3., heinä-elokuussa ajalta 1.1. – 30.6., lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste. Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle.

Hallinto- ja tukipalvelut

TP 2020 TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

-128     

Toimintamenot   

87 929 100 385 127 319

Toimintakate    

87 801 100 385 127 319
       

Varhaiskasvatus

TP 2020 TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot 

 -52 850 -45 000 -55 000

Toimintamenot

1 014 683 1 093 713 1 099 971

Toimintakate  

961 833 1 048 713 1 044 971
       

Perusopetus

TP 2020 TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

-128 787 -100 062 -160 000

Toimintamenot

2 598 799 2 813 119 2 896 665

Toimintakate  

2 470 012 2 713 057 2 736 665
       

Lukio

TP 2020 TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

-68 678 -35 309 -30 450

Toimintamenot

547 054 603 396 682 572

Toimintakate  

478 376 568 087 652 122
       

Kansalaisopisto

TP 2020 TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

-21 192 -18 000 -17 300

Toimintamenot

117 898 127 296 129 891

Toimintakate

96 706 109 296 112 591
       

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

TP 2020 TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

-164 289 -170 200 -173 355

Toimintamenot

338 470 342 192 353 592

Toimintakate  

174 181 171 992 180 237
       

Nuorisopalvelut

TP 2020 TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

-42 376 -38 100 -54 302

Toimintamenot

142 345 151 052 191 500

Toimintakate  

99 969 112 952 137 198
       

Liikuntapalvelut

TP 2020 TA 2021

TA 2022

Toimintatuotot

 -12 414 -18 150 -21 700

Toimintamenot

102 816 105 178 114 131

Toimintakate

90 402  87 028 92 431
       

Valtuuston hyväksymä vuoden 2022 sivistyspalveluiden talousarvio toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy talousarvion sivistystoimen käyttösuunnitelmaksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, taloussihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)