Sivistyslautakunta, kokous 31.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Liikuntasihteerin virkavapaa

MUODno-2022-353

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan liikuntasihteeri ********* on 5.8.2022 lähettämällään anomuksella anonut palkatonta virkavapaata ajalle 19.9.2022 – 18.9.2024 muuhun tehtävään siirtymistä varten. Em. virkavapaan aikana ********* tulee työskentelemään Muonion kunnan hallinnoimassa liikuntaneuvonnan palvelupolun kehittämisen hankkeessa projektikoordinaattorin tehtävässä elinvoimajohtajan päätöksellä 17.6.2022 §7.

********* on perustellut hakemusta mahdollisuudella kehittyä ammatillisesti sekä kouluttautua lisää alallaan. Tehtävä kuuluu liikuntapalvelujen toimialaan.

Hallintosäännön 45 § mukaan palvelualuejohtaja päättää alaisensa henkilökunnan harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä, mikäli tämä kestää alle kaksitoista (12) kuukautta. Lautakunta päättää yli kahdentoista (12) kuukauden harkinnanvaraisen työ- ja virkavapaasta alaisensa henkilöstön osalta. 

Liikuntasihteerin viransijaisuus on ollut ehdollisena haettavana 1.7.-8.8.2022. Sijaisen valitsee sivistyslautakunta kokoukseen 31.8.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta myöntää liikuntasihteeri ********* palkattoman virkavapaan anomuksensa mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Asianosainen, palkat